In english
MENY

Tobacco Endgame

Snart är vi 200 aktörer som sluter upp för ett rökfritt Sverige 2025!

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering jämfört med dagens situation. Det kommer att ge en betydande förbätt­ ring av folkhälsan. Ett sätt att främja ett politiskt beslut om ett sådant mål är att mobilisera ett starkt stöd i alla samhällssektorer. Därför pågår en rekrytering av aktörer som vill stödja initiativet.

LÄNKAR

Läs, lyssna och ladda ned:

Reviderad folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, på svenska, november 2017

Folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, på engelska, november 2017

Filmade programinslag från seminariet 22 november 2016, tema barn

Debattartikel i Aftonbladet inför starten av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025!

Folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, version för skärmläsning

Folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, utskriftsversion

Underlag om Tobacco Endgame för kommuner reviderat 5 april 2017

Underlag om Tobacco Endgame för landsting och regioner

Webbinspelade seminarier

Debattartiklar

Bakgrund till kampanjen

Tobacco Endgame = ett perspektivskifte

I Sverige dör 12 000 människor varje år av tobaksrökning och i hela världen är antalet årliga dödsfall på grund av rökning cirka 6 miljoner. Samhällskostnaderna för rökningen är enorma och mycket högre än inkomsterna av tobaksskatter. Tobaksindustrin satsar samtidigt stora resurser på att rekrytera nya konsumenter och driva tobaksepidemin vidare. År 2003 enades världens länder som en motåtgärd om Världs­ hälsoorganisationens (WHO:s) tobakskonvention. Den innehåller en bred arsenal av åtgärder som länderna ska implementera för att varaktigt minska tobaksrökningen.

Men varför nöja sig med att försöka minska rökningen, varför inte fasa ut den helt? Den tanken har i några länder lett till ett perspektiv­ skifte. Nya Zeeland, Irland, Skottland och Finland har fattat politiska beslut om årtal (olika i olika länder) då rökningen ska närma sig noll. Perspektivskiftet ger inspiration i det tobaksförebyggande arbetet och tydliggör att många olika tobaksförebyggande åtgärder behövs för att nå målet. Denna strategi har internationellt fått namnet Tobacco Endgame.

Vad innebär det att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025?

En organisation som vill bidra med sitt stöd bör besluta om att ställa sig bakom följande tre punktsatser:

 • Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa de tobaks­ förebyggande insatserna.
 • Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad.

Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till målet.

Beslutet om att stödja initiativet kan gärna även innehålla beslut om
att aktivt delta i opinionsbildningen. Det är också viktigt att samtidigt fundera över hur ställningstagandet kan kopplas till det egna hälsofräm­ jande och tobaksförebyggande arbetet samt till arbetet för en hållbar utveckling. Ställningstagandet för Tobacco Endgame kan bli en inspira­ tionskälla och motor i det egna arbetet. Många landsting/regioner och kommuner har exempelvis beslutat om regionala eller lokala tobaks­ förebyggande mål i samband med beslutet att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Vill din organisation också ta detta viktiga steg för en friskare framtid? Frågor om vad det innebär att stödja rökfritt Sverige 2025 och om listan kan ställas till boethius@tobaksfakta.se

Vi ställer oss bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025

Organisationer med nationellt tobaksförebyggande arbete

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
Läkare mot Tobak
Sjuksköterskor mot Tobak
Tandvård mot Tobak
Psykologer mot Tobak
Lärare mot Tobak
Riksförbundet SMART
SMART ungdom
VISIR
Cancerfonden
A Non Smoking Generation
Astma- och Allergiförbundet
Unga Allergiker
Hjärt-Lungfonden
Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner (TPLR)
Riksförbundet HjärtLung
Nätverket mot cancer
Lungcancerförbundet Stödet

Vårdens professioner

Svenska Läkaresällskapet
Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund Student
Kandidat- och underläkarföreningen
SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening
SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin
Svensk Sjuksköterskeförening
Vårdförbundet
Vårdförbundet Student
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening
Sveriges Tandhygienistförening
Svenska Tandsköterskeförbundet
Dietisternas Riksförbund
Sveriges Psykologförbund
Fysioterapeuterna
Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
DSF-Distriktssköterskeföreningen i Sverige
Svenska Distriktsläkarföreningen
Sjukhusläkarna
Svensk Kirurgisk Förening
Svensk Lungmedicinsk Förening
Sveriges Ögonläkarförening
Svenska Barnläkarföreningen
Svensk Urologisk Förening
Svenska Barnmorskeförbundet
HälsoAkademikerna
SRAT – Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Svenska Logopedförbundet
Akademikerförbundet SSR
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Veterinärförbund
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
Riksföreningen för skolsköterskor
Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård
Svensk Förening För Folkhälsoarbete
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svensk Reumatologisk Förening

Vårdgivare

Region Jämtland-Härjedalen
Landstinget i Kalmar län
Region Örebro län
Region Gävleborg
Capio AB
Angereds Närsjukhus
Region Gotland
Landstinget i Uppsala län
Region Skåne
Norrbottens läns landsting
Landstinget Sörmland
Västerbottens läns landsting
Region Östergötland
Region Kronoberg
Region Jönköpings län
Landstinget Blekinge
Stockholms läns landsting
Landstinget Västernorrland
Landstinget Västmanland
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget Dalarna
Landstinget i Värmland

Länsstyrelser

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Kommuner

Härjedalens kommun
Karlshamns kommun
Essunga kommun
Kungälvs kommun
Strömstads kommun
Malå kommun
Hammarö kommun
Ånge kommun
Askersunds kommun
Tibro kommun
Karlskrona kommun
Karlskoga kommun
Degerfors kommun
Umeå kommun
Sorsele kommun
Storfors kommun
Sunne kommun
Olofströms kommun
Linköpings kommun
Hässleholms kommun
Tranemo kommun
Åsele kommun
Lycksele kommun
Vilhelmina kommun
Uppsala kommun
Knivsta kommun
Botkyrka kommun
Ronneby kommun
Borgholms kommun
Eskilstuna kommun
Älmhults kommun
Köpings kommun
Nyköpings kommun
Heby kommun
Östersunds kommun
Ystads kommun
Mörbylånga kommun
Borås kommun
Markaryds kommun
Strömsunds kommun
Norsjö kommun
Klippans kommun
Storumans kommun
Nordanstigs kommun
Vingåkers kommun
Trelleborgs kommun
Växjö kommun

Organisationer på skolområdet

Sveriges Skolledarförbund
Lärarnas riksförbund
Sveriges elevråd – SVEA
Insamlingsstiftelsen Choice
Lärarförbundet

Kvinnoorganisationer

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN
1,6 miljonerklubben
2,6 miljonerklubben

Pensionärsorganisationer

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
PRO Pensionärernas Riksorganisation
Sveriges Pensionärsförbund SPF

Patientföreningar

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Fibromyalgiförbundet
Hjärnfonden

Nykterhetsorganisationer

Ungdomens Nykterhetsförbund
IOGT-NTO
Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran

Idrottsorganisationer

Team Jiddr
Botkyrka Konyaspor KIF
Sveriges Unga Muslimer
Svenska Bandyförbundet
Upplands Skolidrottsförbund
Friskis&Svettis, Uppsala
Upplands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Uppland
Västmanlands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Västmanland
Svenska Gång- & Vandrarförbundet

Övriga organisationer samt företag

Apoteket AB
U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende
Lilla barnets fond
Hälsofrämjandet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
KPA Pension
Affärsverken i Karlskrona AB
Svensk Socialmedicinsk Förening

Lokala/regionala organisationer

Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
Föreningen Uppsala Hjärt-Lung
Barnombudsmannen i Uppsala
Salut Halland
Astma- och Allergiföreningen i Örebro
Astma- och  Allergiföreningen  i Örebro län
Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen
Unga Allergiker Bergslagen
Astma- och Allergiföreningen i Södra Närke

 • 2018-09-04

  De flesta riksdagskandidater vill minska rökningen – nu kräver vi handling

  Med bara några dagar kvar till valet kan Tobaksfakta berätta om ett föredömligt exempel på regionalt tobaksförebyggande arbete genom uppvaktning av alla partiers riksdagskandidater. Alla partier uppvisar stor vilja – nu är det upp till bevis vad gäller handlingskraft.   Kanske är Örebro representativt för det tobakspolitiska läget i Sverige?   Matz Larsson, överläkare, och Monika Randén, sjukgymnast, båda vid Universitetssjukhuset…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2018-08-13

  ”Vem är den nye Wikström?”

  Gabriel Wikström kände, i motsats till många politiker, väl till WHO:s tobakskonvention, skriver Göran Boëthius.   Efter två ur folkhälsosynpunkt magra alliansperioder – något särskilt väsentligt hände inte efter det succéartade införandet av rökfria krogar 2005 – steg S-regeringen in på folkhälsoscenen som en frisk fläkt. Redan i regeringsförklaringen 2014 kunde vi läsa: ”Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna…

  Tobacco Endgame Opinion
 • 2018-08-10

  ”Kan Finland förstå tobaksproblemets omfattning – så kan vi!”

  Göran Boëthius: ”Det förslag som svenska frivilligorganisationer föreslog redan 2012 – Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – har regeringen sagt sig stödja men den handlingsplan vi länge efterlyst har ännu inte presenterats.”   I samband med WHO:s World No Tobacco Day  den 31 maj presenterades i Finland en bred arbetsplan som ska ta Finland till ett tobaks- och nikotinfritt land…

  Tobacco Endgame Opinion
 • 2018-06-13

  ”Nödvändigt ta upp kampen med tobaksindustrin”

  – Ta upp kampen med tobaksindustrin och dess manipulerande marknadsföringsmetoder för att stoppa ungas väg in i tobaken, sade Gerard Hastings, professor från University of Sterling, Skottland, i ett föredrag i Stockholm. Gerard Hastings är en av de internationella gästföreläsarna vid konferensen För ett rökfritt Sverige 2025. I sin presentation framhöll han att en brittisk undersökning visar att det går…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2018-06-13

  ”Sverige kan bli världens första tobaksfria land”

  – Ni kan klara det. Sverige skulle kunna bli det första tobaksfria landet i världen, säger Richard Edwards, professor från University of Otago, Nya Zeeland ,till Tobaksfakta. Han listar fyra viktiga steg för Sverige: Skaffa en tydlig strategi och plan, höj tobaksskatten, satsa på massmediakampanjer och inför reklamfria, standardiserade förpackningar. Forskaren Richard Edwards har tillsammans med sitt team gjort en…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2018-06-12

  Besked vid tobakskonferensen: Beslut om ny tobakslag kan skjutas till efter valet

  Det är mycket ovisst om riksdagen kommer att behandla regeringens förslag om ny tobakslag före valet. Det bekräftade Agneta Karlsson, statssekreterare vid socialdepartementet, när hon på tisdagen talade vid konferensen För ett rökfritt Sverige 2025. Som Tobaksfakta tidigare rapporterat sköts riksdagsbeslutet om bland annat rökfria utemiljöer upp på grund av invändningar från EU-kommissionen. EU-kommissionens invändningar handlar om bestämmelser som flyttats…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2018-06-12

  WHO-företrädare: Sverige kan göra mer för att fasa ut tobaken

  – Det är mycket positivt att Sverige har tagit ett endgame-initiativ och arbetar för Rökfritt 2025. Men det är viktigt att inte bara ha ett kortsiktigt mål utan även ett långsiktigt, som omfattar all tobak, även till exempel snuset. Det säger Vera Luiza da Costa e Silva, chef för WHO:s sekretariat för tobakskonventionen. Vera Luiza da Costa e Silva, chef…

  Tobacco Endgame Nyheter