In english
MENY

Tobacco Endgame

 • 2018-08-13

  ”Vem är den nye Wikström?”

  Gabriel Wikström kände, i motsats till många politiker, väl till WHO:s tobakskonvention, skriver Göran Boëthius.   Efter två ur folkhälsosynpunkt magra alliansperioder – något särskilt väsentligt hände inte efter det succéartade införandet av rökfria krogar 2005 – steg S-regeringen in på folkhälsoscenen som en frisk fläkt. Redan i regeringsförklaringen 2014 kunde vi läsa: ”Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna…

  Tobacco Endgame Opinion
 • 2018-08-10

  ”Kan Finland förstå tobaksproblemets omfattning – så kan vi!”

  Göran Boëthius: ”Det förslag som svenska frivilligorganisationer föreslog redan 2012 – Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – har regeringen sagt sig stödja men den handlingsplan vi länge efterlyst har ännu inte presenterats.”   I samband med WHO:s World No Tobacco Day  den 31 maj presenterades i Finland en bred arbetsplan som ska ta Finland till ett tobaks- och nikotinfritt land…

  Tobacco Endgame Opinion
 • 2018-06-13

  ”Nödvändigt ta upp kampen med tobaksindustrin”

  – Ta upp kampen med tobaksindustrin och dess manipulerande marknadsföringsmetoder för att stoppa ungas väg in i tobaken, sade Gerard Hastings, professor från University of Sterling, Skottland, i ett föredrag i Stockholm. Gerard Hastings är en av de internationella gästföreläsarna vid konferensen För ett rökfritt Sverige 2025. I sin presentation framhöll han att en brittisk undersökning visar att det går…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2018-06-13

  ”Sverige kan bli världens första tobaksfria land”

  – Ni kan klara det. Sverige skulle kunna bli det första tobaksfria landet i världen, säger Richard Edwards, professor från University of Otago, Nya Zeeland ,till Tobaksfakta. Han listar fyra viktiga steg för Sverige: Skaffa en tydlig strategi och plan, höj tobaksskatten, satsa på massmediakampanjer och inför reklamfria, standardiserade förpackningar. Forskaren Richard Edwards har tillsammans med sitt team gjort en…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2018-06-12

  Besked vid tobakskonferensen: Beslut om ny tobakslag kan skjutas till efter valet

  Det är mycket ovisst om riksdagen kommer att behandla regeringens förslag om ny tobakslag före valet. Det bekräftade Agneta Karlsson, statssekreterare vid socialdepartementet, när hon på tisdagen talade vid konferensen För ett rökfritt Sverige 2025. Som Tobaksfakta tidigare rapporterat sköts riksdagsbeslutet om bland annat rökfria utemiljöer upp på grund av invändningar från EU-kommissionen. EU-kommissionens invändningar handlar om bestämmelser som flyttats…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2018-06-12

  WHO-företrädare: Sverige kan göra mer för att fasa ut tobaken

  – Det är mycket positivt att Sverige har tagit ett endgame-initiativ och arbetar för Rökfritt 2025. Men det är viktigt att inte bara ha ett kortsiktigt mål utan även ett långsiktigt, som omfattar all tobak, även till exempel snuset. Det säger Vera Luiza da Costa e Silva, chef för WHO:s sekretariat för tobakskonventionen. Vera Luiza da Costa e Silva är…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2018-06-11

  Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen?

  Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – har genomfört en kartläggning av de svenska riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar. Rapporten heter Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen? En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018. Kartläggningen bygger på en intervjustudie som genomfördes av frilansjournalisten Agnetha Borgström på uppdrag av Tobaksfakta. Företrädare för partierna fick ta ställning till 13 viktiga tobakspolitiska åtgärder. Resultatet visar att partiernas…

  Tobacco Endgame Fakta