In english
MENY

Tobacco Endgame

 • 2018-03-16

  Stödet för utfasning av rökningen fortsätter att växa

  Antalet organisationer, myndigheter och företag som ställer sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 fortsätter att växa. På senare tid har ett flertal kommuner tagit beslutet och gjort listan över stödjare ännu längre.  År 2013 gick startskottet  för opinionssatsningen. Målet var att få fram ett politiskt beslut på riksnivå om ett datum då rökningen ska vara nere på så låg…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2017-12-15

  Nya siffror om ungdomars tobakskonsumtion

  Trettiotvå procent av killarna i gymnasiets år 2 använder tobak. Bland jämnåriga tjejer är 27 procent tobaksanvändare. Det visar undersökningen Skolelevers drogvanor 2017 från Centralförbundet ör alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. I årskurs 9 är 13 procent av både tjejer och killar tobakskonsumenter. Sedan 2000-talets början har ungdomars tobaksanvändning minskat påtagligt, men de allra senaste åren har kurvan planat ut. Siffrorna…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2017-11-27

  Inställt seminarium

  Det 9:e seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 måste tyvärr ställas in. Seminariet skulle ha genomförts i Stockholm 29 november, men på grund av bl.a. sena återbud blev det omöjligt att upprätthålla vår höga ambitionsnivå i flera av programpunkterna. Vi väljer därför att ställa in seminariet. Tobaksfakta med samarbetspartners beklagar, men återkommer med nya intressanta aktiviteter!

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2017-11-20

  Tobaksfakta vill stödja Dalarna att anta utmaningen

  Vecka 47, Tobaksfria veckan, inleds i dag och sätter lite extra fart på aktiviteterna i arbetet mot tobak runt om i landet. Några av de aktörer som passar på att använda temaveckans draghjälp är landstinget och länsstyrelsen i Dalarna. De bjuder tisdag 21 november in till en gemensam ”kunskapshöjande dag” i Falun för politiker, rektorer, pedagoger, fritidsledare, skolsköterskor, ledare inom…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2017-11-08

  Nya foldrar om Tobacco Endgame

  Nu finns en informationsfolder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 på engelska. Foldern beskriver bakgrunden, nuläget och det fortsatta arbetet i opinionssatsningen som nu samlat nästan 170 svenska organisationer, företag och myndigheter bakom kravet på en utfasning av rökningen till ett bestämt måldatum. Folder finns även på svenska. Här kan du ladda ned och skriva ut båda foldrarna.

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2017-11-02

  2000 folkhälsoexperter samlade i Stockholm

  Nästan 2000 folkhälsoexperter från 73 länder är samlade i Stockholm 1-4 november. På Stockholmsmässan in Älvsjö pågår den 10:e europeiska folkhälsokonferensen. Besökarna kan välja från ett digert program av plenarsessioner, seminarier och posterpresentationer och även besöka monterhallar där organisationer och företag ställer ut. Bland utställarna finns Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer som satsar på att presentera Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2017-10-05

  Efterlyser nationell plan för utfasning av rökningen

  Nu har även Landstinget i Värmland beslutat att ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Det innebär att Sveriges samtliga landsting och regioner nu stöder förslaget om en utfasning av tobaksrökningen i vårt land. ”Det är glädjande att hela hälso- och sjukvården nu står upp för en långsiktig strategi för att förbättra folkhälsan, för att minska den ojämlika ohälsa…

  Tobacco Endgame Nyheter