In english
MENY

Tobacco Endgame

 • 2016-07-04

  Stort symposium om Tobacco Endgame i höst

  I höst belyser Svenska Läkaresällskapet möjligheterna till en utfasning av rökningen under ett två dagar långt Berzeliussymposium med många namnkunniga medverkande. Den 22-23 september 2016 är det dags. Bland föreläsarna finns folkhälsominister Gabriel Wikström och forskare och experter från bl. a. Sverige, Skottland, Irland, USA, Nya Zeeland, Finland, Danmark och Belgien. Ladda ned inbjudan med preliminärt program här.  Mer information…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-06-22

  ”Viktigt beslut, särskilt för barnen”

  ”Varje dag dör någon i Västerbotten som en konsekvens av rökning, och den årliga kostnaden för sjukfrånvaro, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader beräknas till 816 miljoner kronor, bara i Västerbotten.” Det skriver företrädare för Västerbottens läns landsting i ett pressmeddelande om landstingets beslut att ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  Beslutet fattades i landstingsfullmäktige under tisdagen. – Västerbotten har redan…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-05-15

  Snart nytt seminarium om vägen till rökfritt Sverige

  Nu närmar sig 31 maj – World No Tobacco Day – och så även det sjätte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Seminariet har två delar: Migrationen och folkhälsan – kulturella, etiska och praktiska aspekter i tobakens värld och Neutrala tobaksförpackningar – framgångsrikt införda i Australien Tid: 31 maj 2016 kl. 13–16.30. Kaffe och frukt serveras under eftermiddagen. Plats:…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-04-14

  Välkommen till seminarium om migrationen och folkhälsan på Tobaksfria dagen!

  Till vårt land kommer nu många människor från andra länder, med ibland annorlunda hälso- och levnadsvanor. Vad betyder det för det svenska folkhälsoarbetet?  Den frågan vill vi belysa ur olika perspektiv vid det sjätte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som har temat ”Migrationen och folkhälsan – kulturella, etiska och praktiska aspekter i tobakens värld”. Seminariet arrangeras på Tobaksfria dagen…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-03-29

  Avskräckande cigaretter nästa steg för minskad rökning?

  Allt fler länder inför nu, eller överväger att införa, neutrala, standardiserade cigarettpaket. Kan nästa steg i arbetet för en rökfri framtid vara att ge själva cigaretten ett mindre tilltalande utseende? Den frågan studerar nu bland annat forskare i Nya Zeeland. Forskning har visat att reklamfria, standardiserade cigarettpaket med stora hälsovarningar i text och bild är en fungerande tobaksförebyggande åtgärd. De…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-03-13

  Kommuner uppmanas stödja Tobacco Endgame

  Hittills är det 94 myndigheter och organisationer som stödjer Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. På listan finns hittills en kommun – Härjedalens kommun. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och Yrkesföreningar mot Tobak, YmT, vill att fler kommuner tar beslut om att stödja initiativet. Även om regeringen ställt sig bakom målet om rökfritt Sverige 2025, är det fortfarande viktigt att bygga ett…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-02-08

  The Swedish Government aims at Smoke Free Sweden 2025

  – We welcome the Government’s new announcement! Today´s clear message from Gabriel Wikström is an important step, says Göran Boëthius, one of the coordinators of the advocacy effort Tobacco Endgame – Smoke Free Sweden 2025. On Monday morning the Swedish Minister of Public Health, Gabriel Wikström, Social Democrat, appeared on television.  In the TV interview Gabriel Wikström said that he…

  Tobacco Endgame Nyheter