fbpx
In english
MENY

Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025


Snart är vi 200 aktörer som sluter upp för ett rökfritt Sverige 2025!

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering jämfört med dagens situation. Det kommer att ge en betydande förbätt­ ring av folkhälsan. Ett sätt att främja ett politiskt beslut om ett sådant mål är att mobilisera ett starkt stöd i alla samhällssektorer. Därför pågår en rekrytering av aktörer som vill stödja initiativet.

LÄNKAR

Läs, lyssna och ladda ned

Reviderad folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, på svenska, november 2017

Folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, på engelska, november 2017

Filmade programinslag från seminariet 22 november 2016, tema barn

Debattartikel i Aftonbladet inför starten av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025!

Folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, version för skärmläsning

Folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, utskriftsversion

Underlag om Tobacco Endgame för kommuner reviderat 5 april 2017

Underlag om Tobacco Endgame för landsting och regioner

Webbinspelade seminarier

Debattartiklar

Bakgrund till kampanjen

Tobacco Endgame = ett perspektivskifte

I Sverige dör 12 000 människor varje år av tobaksrökning och i hela världen är antalet årliga dödsfall på grund av rökning cirka 6 miljoner. Samhällskostnaderna för rökningen är enorma och mycket högre än inkomsterna av tobaksskatter. Tobaksindustrin satsar samtidigt stora resurser på att rekrytera nya konsumenter och driva tobaksepidemin vidare. År 2003 enades världens länder som en motåtgärd om Världs­ hälsoorganisationens (WHO:s) tobakskonvention. Den innehåller en bred arsenal av åtgärder som länderna ska implementera för att varaktigt minska tobaksrökningen.

Men varför nöja sig med att försöka minska rökningen, varför inte fasa ut den helt? Den tanken har i några länder lett till ett perspektiv­ skifte. Nya Zeeland, Irland, Skottland och Finland har fattat politiska beslut om årtal (olika i olika länder) då rökningen ska närma sig noll. Perspektivskiftet ger inspiration i det tobaksförebyggande arbetet och tydliggör att många olika tobaksförebyggande åtgärder behövs för att nå målet. Denna strategi har internationellt fått namnet Tobacco Endgame.

Vad innebär det att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025?

En organisation som vill bidra med sitt stöd bör besluta om att ställa sig bakom följande tre punktsatser:

 • Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa de tobaks­ förebyggande insatserna.
 • Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad.

Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till målet.

Beslutet om att stödja initiativet kan gärna även innehålla beslut om
att aktivt delta i opinionsbildningen. Det är också viktigt att samtidigt fundera över hur ställningstagandet kan kopplas till det egna hälsofräm­ jande och tobaksförebyggande arbetet samt till arbetet för en hållbar utveckling. Ställningstagandet för Tobacco Endgame kan bli en inspira­ tionskälla och motor i det egna arbetet. Många landsting/regioner och kommuner har exempelvis beslutat om regionala eller lokala tobaks­ förebyggande mål i samband med beslutet att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Vill din organisation också ta detta viktiga steg för en friskare framtid? Frågor om vad det innebär att stödja rökfritt Sverige 2025 och om listan kan ställas till boethius@tobaksfakta.se

Vi ställer oss bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025

Listan uppdaterades senast 2018-12-06

Organisationer med nationellt tobaksförebyggande arbete

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
Läkare mot Tobak
Sjuksköterskor mot Tobak
Tandvård mot Tobak
Psykologer mot Tobak
Lärare mot Tobak
Riksförbundet SMART
SMART ungdom
VISIR
Cancerfonden
A Non Smoking Generation
Astma- och Allergiförbundet
Unga Allergiker
Hjärt-Lungfonden
Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner (TPLR)
Riksförbundet HjärtLung
Nätverket mot cancer
Lungcancerförbundet Stödet

Vårdens professioner

Svenska Läkaresällskapet
Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund Student
Kandidat- och underläkarföreningen
SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening
SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin
Svensk Sjuksköterskeförening
Vårdförbundet
Vårdförbundet Student
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening
Sveriges Tandhygienistförening
Svenska Tandsköterskeförbundet
Dietisternas Riksförbund
Sveriges Psykologförbund
Fysioterapeuterna
Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
DSF-Distriktssköterskeföreningen i Sverige
Svenska Distriktsläkarföreningen
Sjukhusläkarna
Svensk Kirurgisk Förening
Svensk Lungmedicinsk Förening
Sveriges Ögonläkarförening
Svenska Barnläkarföreningen
Svensk Urologisk Förening
Svenska Barnmorskeförbundet
HälsoAkademikerna
SRAT – Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Svenska Logopedförbundet
Akademikerförbundet SSR
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Veterinärförbund
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
Riksföreningen för skolsköterskor
Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård
Svensk Förening För Folkhälsoarbete
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svensk Reumatologisk Förening
International Federation of Medical Students’ Associations – Sweden (IFMSA)
Svensk Socialmedicinsk Förening

Vårdgivare

Region Jämtland-Härjedalen
Landstinget i Kalmar län
Region Örebro län
Region Gävleborg
Capio AB
Angereds Närsjukhus
Region Gotland
Landstinget i Uppsala län
Region Skåne
Norrbottens läns landsting
Landstinget Sörmland
Västerbottens läns landsting
Region Östergötland
Region Kronoberg
Region Jönköpings län
Landstinget Blekinge
Stockholms läns landsting
Landstinget Västernorrland
Landstinget Västmanland
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget Dalarna
Landstinget i Värmland

Länsstyrelser

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Kommuner

Laxå Kommun
Härjedalens kommun
Karlshamns kommun
Essunga kommun
Kungälvs kommun
Strömstads kommun
Malå kommun
Hammarö kommun
Ånge kommun
Askersunds kommun
Tibro kommun
Karlskrona kommun
Karlskoga kommun
Degerfors kommun
Umeå kommun
Sorsele kommun
Storfors kommun
Sunne kommun
Olofströms kommun
Linköpings kommun
Hässleholms kommun
Tranemo kommun
Åsele kommun
Lycksele kommun
Vilhelmina kommun
Uppsala kommun
Knivsta kommun
Botkyrka kommun
Ronneby kommun
Borgholms kommun
Eskilstuna kommun
Älmhults kommun
Köpings kommun
Nyköpings kommun
Heby kommun
Östersunds kommun
Ystads kommun
Mörbylånga kommun
Borås kommun
Markaryds kommun
Strömsunds kommun
Norsjö kommun
Klippans kommun
Storumans kommun
Nordanstigs kommun
Vingåkers kommun
Trelleborgs kommun
Växjö kommun
Norrköpings kommun
Robertsfors kommun
Trollhättans kommun
Norrtälje kommun
Skurups kommun
Sollentuna kommun
Tingsryds kommun

Organisationer på skolområdet

Sveriges Skolledarförbund
Lärarnas riksförbund
Sveriges elevråd – SVEA
Insamlingsstiftelsen Choice
Lärarförbundet

Kvinnoorganisationer

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN
1,6 miljonerklubben
2,6 miljonerklubben

Pensionärsorganisationer

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
PRO Pensionärernas Riksorganisation
Sveriges Pensionärsförbund SPF

Patientföreningar

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Fibromyalgiförbundet
Hjärnfonden

Nykterhetsorganisationer

Ungdomens Nykterhetsförbund
IOGT-NTO
Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran

Idrottsorganisationer

Team Jiddr
Botkyrka Konyaspor KIF
Sveriges Unga Muslimer
Svenska Bandyförbundet
Upplands Skolidrottsförbund
Friskis&Svettis, Uppsala
Upplands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Uppland
Västmanlands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Västmanland
Svenska Gång- & Vandrarförbundet

Övriga organisationer samt företag

Apoteket AB
U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende
Lilla barnets fond
Hälsofrämjandet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
KPA Pension
Affärsverken i Karlskrona AB
Barnombudsmannen i Uppsala

Lokala/regionala organisationer

Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
Föreningen Uppsala Hjärt-Lung
Salut Halland
Astma- och Allergiföreningen i Örebro
Astma- och  Allergiföreningen  i Örebro län
Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen
Unga Allergiker Bergslagen
Astma- och Allergiföreningen i Södra Närke

 • 2016-06-22

  ”Viktigt beslut, särskilt för barnen”

  ”Varje dag dör någon i Västerbotten som en konsekvens av rökning, och den årliga kostnaden för sjukfrånvaro, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader beräknas till 816 miljoner kronor, bara i Västerbotten.” Det skriver företrädare för Västerbottens läns landsting i ett pressmeddelande om landstingets beslut att ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  Beslutet fattades i landstingsfullmäktige under tisdagen. – Västerbotten har redan…

  Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025 Nyheter
 • 2016-05-15

  Snart nytt seminarium om vägen till rökfritt Sverige

  Nu närmar sig 31 maj – World No Tobacco Day – och så även det sjätte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Seminariet har två delar: Migrationen och folkhälsan – kulturella, etiska och praktiska aspekter i tobakens värld och Neutrala tobaksförpackningar – framgångsrikt införda i Australien Tid: 31 maj 2016 kl. 13–16.30. Kaffe och frukt serveras under eftermiddagen. Plats:…

  Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025 Nyheter
 • 2016-04-14

  Välkommen till seminarium om migrationen och folkhälsan på Tobaksfria dagen!

  Till vårt land kommer nu många människor från andra länder, med ibland annorlunda hälso- och levnadsvanor. Vad betyder det för det svenska folkhälsoarbetet?  Den frågan vill vi belysa ur olika perspektiv vid det sjätte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som har temat ”Migrationen och folkhälsan – kulturella, etiska och praktiska aspekter i tobakens värld”. Seminariet arrangeras på Tobaksfria dagen…

  Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025 Nyheter
 • 2016-03-29

  Avskräckande cigaretter nästa steg för minskad rökning?

  Allt fler länder inför nu, eller överväger att införa, neutrala, standardiserade cigarettpaket. Kan nästa steg i arbetet för en rökfri framtid vara att ge själva cigaretten ett mindre tilltalande utseende? Den frågan studerar nu bland annat forskare i Nya Zeeland. Forskning har visat att reklamfria, standardiserade cigarettpaket med stora hälsovarningar i text och bild är en fungerande tobaksförebyggande åtgärd. De…

  Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025 Nyheter
 • 2016-03-13

  Kommuner uppmanas stödja Tobacco Endgame

  Hittills är det 94 myndigheter och organisationer som stödjer Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. På listan finns hittills en kommun – Härjedalens kommun. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och Yrkesföreningar mot Tobak, YmT, vill att fler kommuner tar beslut om att stödja initiativet. Även om regeringen ställt sig bakom målet om rökfritt Sverige 2025, är det fortfarande viktigt att bygga ett…

  Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025 Nyheter
 • 2016-02-08

  The Swedish Government aims at Smoke Free Sweden 2025

  – We welcome the Government’s new announcement! Today´s clear message from Gabriel Wikström is an important step, says Göran Boëthius, one of the coordinators of the advocacy effort Tobacco Endgame – Smoke Free Sweden 2025. On Monday morning the Swedish Minister of Public Health, Gabriel Wikström, Social Democrat, appeared on television.  In the TV interview Gabriel Wikström said that he…

  Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025 Nyheter
 • 2016-01-11

  Hälsoföreträdare stöder utfasning av rökningen

  ”De 12 000 dödsfallen på grund av rökning under det gångna året måste minska. Det går att genomföra, börja 2016!” Det skriver fyra folkhälsoföreträdare i en debattartikel publicerad online av Dagens Samhälle. Författarna är Lars-Erik Holm, tidigare generaldirektör vid Socialstyrelsen, riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L), Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund, och Svenska Läkaresällskapets ordförande Kerstin Nilsson. ”De senaste hundra årens…

  Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025 Opinion