In english
MENY

Tobacco Endgame

 • 2013-09-24

  Kort om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

  Det är dags nu – Sveriges regering och riksdag måste göra ett rökfritt samhälle till ett tidsbestämt mål för tobakspolitiken! Att sätta ett slutdatum när rökningen ska vara nere på en mycket låg nivå ger ny och nödvändig kraft åt arbetet mot lidande och död på grund av rökningen. Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Projektet syftar till…

  Tobacco Endgame Opinion
 • 2013-09-02

  Förenade Arabemiraten förbjuder tobakstillverkning

  Förenade Arabemiraten har beslutat om en ny tobakslag som bland annat förbjuder tobaksodling och tillverkning av tobaksprodukter. Den nya lagen träder i kraft i januari, men befintliga odlare och tillverkare får ytterligare tid på sig att avveckla sin verksamhet. Regeringschefen schejk Mohammed bin Rashed al-Maktoum har godkänt och undertecknat den nya omfattande tobakslagstiftningen som kommit till för att förbättra folkhälsan…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-06-20

  Lokal utfasning av tobaken diskuteras i Härnösand

  Ett medborgarförslag från Härnösandsläkaren Micael Fichtel har startat en lokal debatt om att fasa ut tobak. Kommunfullmäktige i Härnösand har diskuterat förslaget och bestämt sig för att utreda det vidare. – Jag uppmanar läkare i hela landet att följa mitt exempel. Vi behöver få tryck i debatten även lokalt om det lidande som tobak orsakar, säger Micael Fichtel till Läkartidningen. …

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-05-06

  Tandläkarförbundet stöder rökfritt Sverige 2025

  Sveriges Tandläkarförbund har beslutat att ställa sig bakom det nationella initiativ som nu växer fram för att få ett politiskt beslut om en utfasning av rökningen i vårt land. Tandläkarförbundet skriver på sin hemsida att ”vi stöder principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara (näst intill) borta”. I flera länder och städer i världen finns redan beslut…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-03-27

  Så ska Skottland bli tobaksfritt till 2034

  Skottlands regering offentliggjorde nyligen en strategisk plan för insatser mot tobaksbruket med målet att nå ett tobaksfritt samhälle runt 2034, med mindre än fem procent rökare. Främst gäller det att förebygga barns och ungas rökdebuter, understryker folkhälsoministern Michael Matheson, men vi satsar också på den bästa tänkbara service för alla som vill sluta röka. En viktig aspekt är att skapa…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-03-25

  Så ska Nya Zeeland bli rökfritt till 2025

  Nya Zeelands regering beslutade redan 2010 att med ett batteri av lagändringar minska rökningen i landet så dramatiskt så det blir rökfritt till år 2025.  Hälsodepartementet publicerade ett unikt dokument om vilka åtgärder som behövdes och slog fast att de måste börja tillämpas i snabb följd före 2015. För att efter ytterligare tio år ha uppnått målet om ett rökfritt…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-03-02

  Expertgrupp vill ha tobaksfritt Norge 2040

  Stoppa försäljning av snus i Norge från och med 2017 och sikta på ett helt tobaksfritt Norge år 2040! Det föreslår en expertgrupp som arbetar på uppdrag av Helsedirektoratet. Under mars ska det norska Stortinget behandla ett förslag till skärpningar av landets tobakslag, tobaksskadeloven. Bland förslagen från hälso- och omsorgsminister Jonas Gahr Støre finns licenskrav för tobaksförsäljning och att alla…

  Tobacco Endgame Nyheter