In english
MENY

Tobacco Endgame

 • 2014-11-04

  Tobaksjättar attackerar via EU-domstolen

  Några av världens största tobaksbolag, med Philip Morris i spetsen, har fått möjlighet att i Europadomstolen ifrågasätta det nya tobaksproduktdirektivets laglighet. Det är högsta domstolen i London som efter en kort förhandling den 3 november hänskjutit ärendet till EU-domstolen. Philip Morris vände sig i juni till högsta domstolen i London för att den vägen försöka angripa direktivet i EU:s högsta…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2014-10-20

  Dags för det tredje seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

  Hur påverkar förändringarna på Sveriges politiska spelplan det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet? Den frågan diskuteras vid ett seminarium inom satsningen Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 måndagen 17 november kl 13-16. Platsen är Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Via den här länken kan du anmäla dig till seminariet. Seminariet webbsänds – länk till sändningen och även för att titta i…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2014-10-06

  Norska läkare vill satsa på ett tobacco endgame

  Norges läkare föreslår att den norska staten fastställer ett årtal då landet ska vara tobaksfritt. En lämplig tidpunkt vore år 2035. Hege Gjessing, ordförande i Norges läkarförening, säger i tidningen Aftenposten att landet bör följa exemplen från de tre europeiska länder som officiellt beslutat om en tidsgräns för utfasningen av tobaksbruket, tobacco endgame. Det är Irland med en tidsgräns till…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2014-04-10

  Se seminariet om Rökfritt Sverige 2025 på webben!

  Kunde du inte delta i seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 i början av veckan? Nu går det att se webbinspelningen av det intressanta programmet om hur vi går vidare för att nå målet om ett politiskt beslut om ett tobaksfritt samhälle. Här är länken till det inspelade seminariet.  

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2014-03-26

  Rökfritt Sverige 2025 – nu är programmet klart för 8 april

  Tisdagen 8 april kl 13-16 arrangeras ett seminarium som uppföljning på kickoff-dagen i kampanjen Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025.  Nu handlar det om den fortsatta opinionsbildningen för ett politiskt beslut om en utfasning av tobaksrökning i Sverige. Seminariet arrangeras hos Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Programmet webbsänds – med möjlighet för alla på alla nivåer att se programmet i…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-11-22

  Studie visar: Rökare stöder utfasning av rökningen

  Idén om ett rökfritt samhälle har ett större stöd bland rökare än politikerna tror. Den slutsatsen drar forskare i Nya Zeeland av en studie där rökare har djupintervjuats. Studien har publicerats av den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control. Regeringen i Nya Zeeland har satt som tobakspolitiskt mål att landet ska vara rökfritt år 2025. När tobaksindustrin och dess allierade kritiserar sådana…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-11-20

  ”Dalarna bör ansluta sig till Tobacco Endgame”

  Dalarnas län bör ansluta sig till Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, skriver två läkare i en debattartikel i Dalarnas Tidning. De två skribenterna är AT-läkaren Lovisa Högberg, Falu lasarett, och överläkare Matz Larsson, Universitetssjukhuset Örebro. ”Rökningen tar livet av hälften av rökarna, ofta genom olika typer av cancer och hjärt-kärlsjukdom; i genomsnitt förkortas livet med tio år. Av de…

  Tobacco Endgame Nyheter