In english
MENY

Tobacco Endgame

 • 2013-06-20

  Lokal utfasning av tobaken diskuteras i Härnösand

  Ett medborgarförslag från Härnösandsläkaren Micael Fichtel har startat en lokal debatt om att fasa ut tobak. Kommunfullmäktige i Härnösand har diskuterat förslaget och bestämt sig för att utreda det vidare. – Jag uppmanar läkare i hela landet att följa mitt exempel. Vi behöver få tryck i debatten även lokalt om det lidande som tobak orsakar, säger Micael Fichtel till Läkartidningen. …

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-05-06

  Tandläkarförbundet stöder rökfritt Sverige 2025

  Sveriges Tandläkarförbund har beslutat att ställa sig bakom det nationella initiativ som nu växer fram för att få ett politiskt beslut om en utfasning av rökningen i vårt land. Tandläkarförbundet skriver på sin hemsida att ”vi stöder principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara (näst intill) borta”. I flera länder och städer i världen finns redan beslut…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-03-27

  Så ska Skottland bli tobaksfritt till 2034

  Skottlands regering offentliggjorde nyligen en strategisk plan för insatser mot tobaksbruket med målet att nå ett tobaksfritt samhälle runt 2034, med mindre än fem procent rökare. Främst gäller det att förebygga barns och ungas rökdebuter, understryker folkhälsoministern Michael Matheson, men vi satsar också på den bästa tänkbara service för alla som vill sluta röka. En viktig aspekt är att skapa…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-03-25

  Så ska Nya Zeeland bli rökfritt till 2025

  Nya Zeelands regering beslutade redan 2010 att med ett batteri av lagändringar minska rökningen i landet så dramatiskt så det blir rökfritt till år 2025.  Hälsodepartementet publicerade ett unikt dokument om vilka åtgärder som behövdes och slog fast att de måste börja tillämpas i snabb följd före 2015. För att efter ytterligare tio år ha uppnått målet om ett rökfritt…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-03-02

  Expertgrupp vill ha tobaksfritt Norge 2040

  Stoppa försäljning av snus i Norge från och med 2017 och sikta på ett helt tobaksfritt Norge år 2040! Det föreslår en expertgrupp som arbetar på uppdrag av Helsedirektoratet. Under mars ska det norska Stortinget behandla ett förslag till skärpningar av landets tobakslag, tobaksskadeloven. Bland förslagen från hälso- och omsorgsminister Jonas Gahr Støre finns licenskrav för tobaksförsäljning och att alla…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-02-07

  Norges regering satsar på en framtid utan tobak

  En fremtid uten tobakk (En framtid utan tobak) är namnet på den nationella strategi mot tobaksskadorna som den norska regeringen nu lanserar. I strategin slår regeringen tydligt fast att visionen är att fasa ut tobaksbruket i Norge. För att nå dit tänker regeringen följa två spår; det ena är att hjälpa dem som vill sluta med tobak att bli tobaksfria,…

  Tobacco Endgame Nyheter
 • 2013-01-23

  Vill mobilisera läkarna för slutspelsstrategi

  Läkarkåren kan bidra till att många liv sparas genom att vi får en bortre parentes för rökningen. Det framhåller Göran Boëthius och Hans Gilljam i en debattartikel som i dag publiceras elektroniskt av Läkartidningen. De vill få läkarkollegorna landet runt att engagera sig i opinionsbildningen för ett svenskt ”Tobacco Endgame”. Med ”Tobacco Endgame” menas att samhället definierar ett årtal då…

  Tobacco Endgame Nyheter