In english
MENY

Tobak – hot mot hållbar utveckling

Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development.

Även FN:s globala mål för hållbar utveckling lyfter fram att arbete mot tobakstillverkning och -konsumtion är nödvändigt för att nå målen. Det gäller alla mål, men syns tydligast när det gäller mål 3, ”God hälsa och välbefinnande”.

globala-malen-karta-med-ikoner

 

LÄNKAR

Tobacco – a threat to development, WHO

www.globalamalen.se

Regeringens information om det svenska arbetet med de 17 hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Tobaksfaktas material om hur tobak hindrar hållbar utveckling

Material (”tool kit”) från Framework Convention Alliance om att arbeta med FN:s mål för hållbar Utveckling i det nationella tobaksförebyggande arbetet

WHO:s globala handlingsplan mot icke smittsamma sjukdomar, Non Communicable Diseases, NCD

www.unfairtobacco.org

Fakta om tobak, tobaksförebyggande arbete och FN:s globala utvecklingsmål

 • Cirka 7 miljoner människor i världen dör av tobaksbruk varje år, en siffra som förväntas öka till mer än 8 miljoner per år 2030 utan intensifierade åtgärder. Tobaksbruk ger lidande, sjukdom och död, utarmar familjer och nationella ekonomier.
 • Tobaksbruk kostar de nationella ekonomierna enormt genom ökade sjukvårdskostnader och minskad produktivitet. Det förvärrar ojämlikhet i hälsa och förvärrar fattigdom, eftersom tobaksberoende får de fattigaste människorna att lägga mindre pengar på väsentligheter som mat, utbildning och hälsovård. Cirka 80% av förtida dödsfall på grund av tobak inträffar i låg- eller medelinkomstländer.
 • Tobaksodling kräver stora mängder bekämpningsmedel och gödningsmedel, som kan vara giftiga och förorenar vattentäkter. Varje år använder tobaksodlingen 4,3 miljoner hektar mark, vilket resulterar i global skogsskövling. Tobakstillverkning producerar också mer än 2 miljoner ton fast avfall.

Mål för World No Tobacco Day-kampanjen 2017, enligt WHO

 • Öka medvetandet om kopplingen mellan användning av tobaksprodukter, tobaksförebyggande insatser och hållbar utveckling.
 • Uppmuntra länder att inkludera tobaksförebyggande insatser i sitt nationella arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
 • Stödja medlemsstaterna och det civila samhället för att bekämpa tobaksindustrins inblandning i hälsopolitiska processer.
 • Visa hur människor kan bidra till en hållbar utveckling i världen genom att inte börja använda tobak eller genom att sluta med tobaksanvändning.
 • 2018-05-14

  Fimpar, snus och cigarettpaket vanligaste skräpet i tätorterna

  Det varma och soliga vädret har sina baksidor, rapporterar medier runt om i landet just nu. Artiklar och upprörda insändare skildrar nedskräpningen, som ökar när solen gör att vi är utomhus mer i naturen och i parkerna. Och tobaksskräp är fortfarande en av de allra vanligaste skräptyperna, både på stränderna och i städerna. I Stiftelsen Håll Sverige Rents Skräprapport 2018…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2018-02-28

  Uppdaterat faktablad om tobak och hållbar utveckling

  Tobaksbruket och tobaksproduktionen i världen är gigantiska hinder för hållbar utveckling. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har nu reviderat faktabladet om hur tobak motverkar en hållbar global utveckling. I faktabladet går vi igenom FN:s samtliga 17 hållbarhetsmål och beskriver tobakens påverkan på varje målområde. Läs och ladda ned det reviderade faktabladet.    

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Fakta
 • 2018-02-01

  ”Myt att hållbarhet försämrar avkastningen”

  – Den seglivade myten om att krav på hållbarhet för investeringar går ut över avkastningen är på väg att dö ut. Det hävdade Jan Erik Saugestad, vd, Storebrand kapitalförvaltning, i en paneldiskussion vid konferensen Hållbara finanser. Konferensen arrangerades på torsdagen av Aktuell Hållbarhet i samarbete med Dagens Industri och Fond & Bank. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja var en av utställarna.…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-12-13

  Lågutbildade kvinnors livslängd halkar efter på grund av rökning

  Livslängden har ökat stadigt för de flesta grupper i Sverige under de senaste årtiondena. Ett undantag är de kvinnor vars högsta utbildning är grundskola. Det beror framför allt på rökning, visar  en avhandling i sociologi. – För kvinnor i Sverige som bara har grundskoleutbildning har livslängden i princip legat still under 20-30 år, men för andra sociala grupper har den…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-11-29

  Storbank i Europa bojkottar tobakssektorn

  Den stora europeiska banken BNP Paribas har beslutat att avsluta allt samröre med företag som tjänar pengar på tobak. Banken kommer inte att investera i sådana företag, ge dem lån eller vara rådgivare åt dem. Det meddelar banken i ett pressmeddelande.  Bankens beslut gäller inte bara tillverkare av tobaksprodukter utan alla företag som får sin huvudsakliga vinst från produktion av…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-10-12

  De första Svanenmärkta fonderna är här

  Den svenska finansmarknaden har fått sina tolv första Svanenmärkta fonder. Svanenmärket garanterar bland annat att fonderna avstår från att placera i tobaksbolag, vapenindustrin och företag som utvinner energi ur fossila bränslen. Det är Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanenmärket och som nu meddelar att de första Svanenmärkta fonderna har utsetts. Åtta av tio svenska sparare efterfrågar hållbarhetsmärkta fonder, enligt…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-10-04

  Rachel Melsom på Sverigebesök: ”Inga pensionsfonder bör investera i tobak”

  Samtliga AP-fonder bör sluta placera i tobaksbolag. Och Swedish Match bör sluta tillverka snus och andra tobaksprodukter. Det anser Rachel Melsom, läkare och Europachef för organisationen Tobacco Free Portfolios. Hon är på Sverigebesök och intervjuas i dagens Svenska Dagbladet. – Många säger att tobak har varit en bra investering. Tobaksbolagen har höga vinster och ett stabilt kassaflöde därför att produkten är…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter