In english
MENY

Tobak – hot mot hållbar utveckling

Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development.

Även FN:s globala mål för hållbar utveckling lyfter fram att arbete mot tobakstillverkning och -konsumtion är nödvändigt för att nå målen. Det gäller alla mål, men syns tydligast när det gäller mål 3, ”God hälsa och välbefinnande”.

globala-malen-karta-med-ikoner

 

LÄNKAR

Tobacco – a threat to development, WHO

www.globalamalen.se

Regeringens information om det svenska arbetet med de 17 hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Tobaksfaktas material om hur tobak hindrar hållbar utveckling

Material (”tool kit”) från Framework Convention Alliance om att arbeta med FN:s mål för hållbar Utveckling i det nationella tobaksförebyggande arbetet

WHO:s globala handlingsplan mot icke smittsamma sjukdomar, Non Communicable Diseases, NCD

www.unfairtobacco.org

Fakta om tobak, tobaksförebyggande arbete och FN:s globala utvecklingsmål

 • Cirka 6 miljoner människor i världen dör av tobaksbruk varje år, en siffra som förväntas öka till mer än 8 miljoner per år 2030 utan intensifierade åtgärder. Tobaksbruk ger lidande, sjukdom och död, utarmar familjer och nationella ekonomier.
 • Tobaksbruk kostar de nationella ekonomierna enormt genom ökade sjukvårdskostnader och minskad produktivitet. Det förvärrar ojämlikhet i hälsa och förvärrar fattigdom, eftersom tobaksberoende får de fattigaste människorna att lägga mindre pengar på väsentligheter som mat, utbildning och hälsovård. Cirka 80% av förtida dödsfall på grund av tobak inträffar i låg- eller medelinkomstländer.
 • Tobaksodling kräver stora mängder bekämpningsmedel och gödningsmedel, som kan vara giftiga och förorenar vattentäkter. Varje år använder tobaksodlingen 4,3 miljoner hektar mark, vilket resulterar i global skogsskövling. Tobakstillverkning producerar också mer än 2 miljoner ton fast avfall.

Mål för World No Tobacco Day-kampanjen 2017, enligt WHO

 • Öka medvetandet om kopplingen mellan användning av tobaksprodukter, tobaksförebyggande insatser och hållbar utveckling.
 • Uppmuntra länder att inkludera tobaksförebyggande insatser i sitt nationella arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
 • Stödja medlemsstaterna och det civila samhället för att bekämpa tobaksindustrins inblandning i hälsopolitiska processer.
 • Visa hur människor kan bidra till en hållbar utveckling i världen genom att inte börja använda tobak eller genom att sluta med tobaksanvändning.
 • 2017-05-31

  ”Tobak en fattigdomsfälla även i Sverige”

  I dag – på World No Tobacco Day, den internationella tobaksfria dagen – uppmärksammas hur tobaken hindrar länders och människors utveckling och håller dem kvar i fattigdom. – Man kanske kan tro att detta bara gäller mindre utvecklade länder i andra delar av världen, men så är det inte. Tobaksbruk håller människor kvar i utsatthet, dålig ekonomi och ohälsa även…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-05-30

  I morgon är det Tobaksfria dagen – använd gärna Tobaksfaktas material!

  Nu är det en dag kvar till den internationella tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, 31 maj 2017. ”Tobak hotar hållbar utveckling” är årets tema. Ett tema som visar hur medvetandet om tobakens påverkan på vårt samhälle nu snabbt växer. Tobaksproduktion och -konsumtion hotar människors hälsa, gör det svårare för människor och länder att ta sig ur fattigdom, medför barnarbete, hotar…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-05-03

  Frukostseminarium om alkohol, tobak och global utveckling

  Skulle biståndet nå bättre resultat om det innehöll mer alkohol- och tobaksförebyggande arbete? Hur påverkas arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen av tobak och alkohol? Det är viktiga frågor som kommer att diskuteras vid ett frukostseminarium i Stockholm 18 maj. Arrangörer är IOGT-NTO-rörelsen och FN-förbundet och bland de medverkande finns Tobaksfaktas generalsekreterare Ewy Thörnqvist. Alkohol och tobak är två av…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-04-26

  WHO:s affisch för 31 maj klar att ladda ned

  Tobacco – a threat to development (Tobaken hotar hållbar utveckling) är temat för World No Tobacco Day 2017. Årets kampanjaffisch finns nu att ladda ned från WHO:s webbplats. 

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-04-07

  Antalet rökare i världen växer fortfarande

  Andelen tobaksrökare i världens befolkning har minskat sedan 1990, men antalet rökare har ändå ökat, främst på grund av att vi blivit så många fler människor på jorden. Det visar en ny stor analys av data från 195 länder. Studien visar också att även om minskningen av andelen rökare är glädjande så är rökning fortfarande en ledande riskfaktor för död…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-02-01

  Rökning orsakar 6% av världens vårdkostnader

  Rökning slukar nästan 6% av de globala sjukvårdskostnaderna. Om även förlorad arbetsförmåga räknas in, motsvarar rökningens kostnader 1,8 % av världens bruttonationalprodukt. Detta visar en ny studie, den första i sitt slag, som nu publiceras av tidskriften Tobacco Control. Det finns flera tidigare försök att beräkna rökningens samlade kostnader i ett internationellt perspektiv. Men detta är första gången som lika stort fokus har…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter
 • 2017-01-12

  2017 viktigt år i NCD-arbetet

  Det här året kommer att vara ett viktigt år i det nationella och internationella arbetet mot icke smittsamma sjukdomar, Noncommunicable Diseases, NCDs. Det är i år som regeringar och organisationer världen runt kommer att förbereda sig för 2018 års högnivåmöte om det globala NCD-arbetet. Noncommunicable Diseases , icke smittsamma sjukdomar, svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. Det handlar främst…

  Tobak – hot mot hållbar utveckling Nyheter