fbpx
In english
MENY
Nyheter

Tobaksfakta invald i European Network for Smoking Prevention

2018-11-14

I dagarna tre har European Network for Smoking Prevention (ENSP) hållit sin årliga utbildningskonferens, denna gång i Wien, den 12-14 november. Under konferensen valdes Tobaksfakta in som en ny medlem i nätverket, som nu samlar ett 70-tal organisationer från hela Europa som arbetar med tobaksprevention. Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta, är glad över det nya medlemskapet:

– Tobaksindustrin är global, och deras metoder är desamma överallt, så därför är det viktigt att Tobaksfakta deltar i det här europeiska samarbetet och tar tillfället i akt att utbyta erfarenheter med våra europeiska kollegor. Vi stöter på ungefär samma hinder i alla länder; tobaksindustrins lobbying i kombination med ointresserade beslutsfattare resulterar i en dålig implementering av Tobakskonventionen, säger hon.

ENSP:s utbildningskonferens samlade i år runt 100 deltagare från 30 länder. Fokus för erfarenhetsutbyten låg den här gången på två aktuella områden; rökfria miljöer och nya tobaksprodukter. Margaretha Haglund var inbjuden för att föreläsa om ytterligare ett viktigt område – genusaspekten av tobaksbruk.

– Tobakskonventionen slår fast att genusaspekten måste tas i beaktande i alla delar av det tobakspreventiva arbetet, även i forskningen som bedrivs. Men inom det här området kommer det att krävas mer stöd från såväl Konventionssekretariatet som civila samhället, för att vi ska få se en implementering i länderna, tror Margaretha Haglund.

Platsen för årets konferens var Wien, och den valdes eftersom Österrike i jämförelse med alla andra EU-länder har den absolut sämsta tobakspolitiken, berättar Margaretha Haglund. Här är andelen dagligrökare den allra högsta i EU, 30 procent, och cigarettpriset i Österrike är också en av EU:s lägsta.


Fakta om European Network for Smoking and Tobacco Prevention

The European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) är en internationell ideell organisation som arbetar för ett tobaksfritt Europa till år 2040, och för att tobakskonventionen ska genomföras i Europa senast 2020.

Nätverket stimulerar erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling i tobaksfrågor mellan organisationer som arbetar med frågan i Europa. Genom att samordna aktiviteter över nationsgränser så hoppas man bidra till att skapa större samstämmighet bland rökningsåtgärder och att främja en omfattande politik för tobakskontroll på både nationell och europeisk nivå.


 

Comments are closed.