fbpx
In english
MENY
Opinion

Tobaksfakta kommenterar regeringens ANDT-strategi

2011-01-11

Ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utreda hur Sverige bättre kan leva upp till WHOs Tobakskonvention! Det föreslår Tankesmedjan Tobaksfakta i sina kommentarer till regeringens proposition En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken.

Propositionen lades nyligen fram för riksdagen och motionstiden pågår till och med den 2 februari.

Tobaksfakta välkomnar regeringens försök att samla insatserna på de olika drogområdena i en gemensam strategi och att formulera gemensamma mål för politiken under perioden 2011-2015. Samtidigt är dock Tobaksfakta på en rad punkter kritisk till hur tobaksfrågan behandlas i propositionen. Tankesmedjan anser bl.a. att regeringen inte tillräckligt tagit hänsyn till de skillnader som trots allt finns mellan de olika drogerna. Att på samma sätt som när det gäller alkohol tala om riskbruk i fråga om tobak för, framhåller tankesmedjan, tankarna helt fel. Det finns ingen riskfri gräns för tobaksanvändning och man kan inte acceptera tobaksbruk efter 18 års ålder mer än tidigare bruk.

Tobaksfakta efterlyser fler konkreta tobaksförebyggande åtgärder i linje med Tobakskonventionen och hoppas att sådana förslag kommer när regeringen som utlovat ”återkommer med förslag inom de olika sakområdena.”

Här kan du ladda ned ett pdf-dokument med tankesmedjans kommentarer till strategiförslaget.

Taggar: ,

Comments are closed.