fbpx
In english
MENY
Nyheter

Tobaksfakta vill stödja Dalarna att anta utmaningen

2017-11-20

Vecka 47, Tobaksfria veckan, inleds i dag och sätter lite extra fart på aktiviteterna i arbetet mot tobak runt om i landet. Några av de aktörer som passar på att använda temaveckans draghjälp är landstinget och länsstyrelsen i Dalarna. De bjuder tisdag 21 november in till en gemensam ”kunskapshöjande dag” i Falun för politiker, rektorer, pedagoger, fritidsledare, skolsköterskor, ledare inom idrotten, ANDT-samordnare, folkhälsoplanerare, tillsynshandläggare med flera.

Bland föreläsarna finns Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Jag ser fram emot att möta dem som på olika sätt ansvarar för eller arbetar med insatser mot tobaksbruk hos unga i Dalarna, säger Ewy Thörnqvist.

– Det är viktigt att fortsätta sprida kunskap och väcka diskussion, inte minst eftersom varken någon kommun eller länsstyrelsen i Dalarna ännu ställt sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. I Dalarna är det än så länge bara landstinget som tagit det viktiga steget.

Hittills har 169 organisationer, myndigheter och företag i Sverige ställt sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Att få färre barn att börja med tobak är en viktig del av arbetet för att nå det målet eftersom de flesta rökare börjar röka i tonåren. I detta ingår det viktiga arbetet för tobaksfri skoltid. Detta är skälet till att arrangörerna av Faluseminariet vänder sig just till personer som har möjligheter och ansvar att underlätta för skolorna i att arbeta mot tobaksbruk bland unga.

 

Comments are closed.