In english
MENY
Opinion

Tobaksfaktas partirapport: Miljöpartiet vill införa viktiga regleringar

2018-07-08

Miljöpartiet är ett av de riksdagspartier som prioriterar tobaksförebyggande insatser högst. Partiet vill verka för att genomföra flertalet av de viktiga åtgärderna i WHO:s tobakskonvention.

Det framgår av den intervjustudie som Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har låtit genomföra inför riksdagsvalet 2018.

Liksom vid vår undersökning år 2014 framstår Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet i 2018 års undersökning som de mest tobakskontrollvänliga partierna. Miljöpartiet tycks också inse att tobaksfrågan har många bottnar och handlar om såväl hälsa som inre och yttre miljö, samtidigt som tobaksfrågans tyngdpunkt ligger i att samhället kan stödja goda val för individerna genom att reglera tobaksindustrin.

Miljöpartiet rankar de flesta frågorna i studien som högprioriterade åtgärder som partiet vill verka för att de genomförs. Det handlar om till exempel exponeringsförbud, reklamfria standardiserade förpackningar, skattehöjningar, kontroll av tillsatser i tobak, licensiering, avvänjning, stopp för illegal handel och rökfria miljöer.

En fråga som Miljöpartiet tycker är mindre viktig är enligt studien ett tydligare ledarskap i tobaksfrågan. Där föredrar partiet ett brett ansvar framför en enda myndighet som har helhetsansvar.

Frågan om att reglera nya tobaks- och nikotinprodukter verkar ännu inte ha kommit upp på dagordningen i Miljöpartiet varför svaret var svårtolkat.

Tobaksfaktas studie heter Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen/En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018 

Under Almedalsveckan publicerar vi varje dag en sammanfattning av studiens resultat för det parti som har sin talardag i Almedalen.

Kommentarer inaktiverade.