fbpx
In english
MENY
Opinion

Moderaterna visar fortsatt lågt intresse för tobaksfrågan

2018-07-01

Tobaksfaktas partirapport:

Moderaterna visar precis som tidigare år ett mycket lågt intresse för tobaksfrågan. Det framgår av den intervjustudie som Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har låtit genomföra inför riksdagsvalet 2018.

Allt sedan begynnelsen av det tobaksförebyggande arbetet i Sverige har Moderaterna haft en reform-ovänlig hållning i tobaksfrågan. Moderaterna var till exempel det enda riksdagsparti som röstade mot rökfria serveringar år 2004. Och partiet röstade också mot Sveriges anslutning till WHO:s tobakskonvention år 2005. Båda förslagen gick lyckligtvis igenom utan Moderaternas stöd.

I en internationell jämförelse med andra konservativa partier i exempelvis Storbritannien och i Norge utmärker sig svenska moderater som betydligt mer tobaksindustrivänliga än folkhälsovänliga. Såväl i Storbritannien som i Norge har nämligen Moderaternas systerpartier gått i frontlinjen för ett progressivt införande av tobakskonventionen. Det gäller särskilt åtgärder för att minska tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sina produkter, som till exempel införande av exponeringsförbud och standardiserade reklamfria förpackningar.

Av Tobaksfaktas undersökningar såväl 2018 som 2014 framgår att Moderaterna rangordnar de flesta tobakspolitiska åtgärder mycket lågt. Ibland Moderaternas icke prioriterade åtgärder finns kontroll av tobaksindustrins inflytande på tobakspolitiken, standardiserade reklamfria förpackningar, exponeringsförbud, licensiering av tobakshandel och höjda tobaksskatter. Däremot betraktar partiet frågor som bekämpning av illegal handel och att erbjuda tobaksavvänjning som högprioriterade.

Bilden: Camilla Waltersson, socialpolitisk talesperson, svarade på frågorna för Moderaterna

Om Tobaksfaktas partistudie

Tobaksfaktas partiundersökning 2018 visar att Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar tobaksfrågan högst. Sämst i klassen är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Läs hela rapporten här.

Läs sammanfattningar av respektive partis tobakspolitik här:

 

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Comments are closed.