In english
MENY
Opinion

Tobaksfaktas partirapport: Socialdemokraterna saknar konsekvent tobakspolitik

2018-07-05

Socialdemokraterna prioriterar vissa tobakspolitiska insatser, men gör ingen konsekvent prioritering av tobakskonventionens evidensbaserade åtgärder.

Det framgår av den intervjustudie som Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har låtit genomföra inför riksdagsvalet 2018.

Trots att Socialdemokraterna vid flera tillfällen har genomfört ny tobakslagstiftning under sina år vid makten, är det nog en överdrift att kalla Socialdemokraternas intresse för tobakskontroll för högt.

Att Socialdemokraterna i sin proposition år 2018 om förstärkt tobakspolitik valt bort ett exponeringsförbud för all tobak och allra helst även för e-cigaretter är förvånande eftersom deras egen utredning förordade exponeringsförbud starkt, liksom merparten av remissinstanserna förutom tobaksindustrin gjorde. Detsamma gäller valet att inte på något sätt beröra hur frågan om reklamfria tobaksförpackningar ska behandlas vidare i Sverige.

Socialdemokraternas varierande tobakspolitiska intresse är på flera sätt jämförbart med det hos KD och C. Socialdemokraternas viktigaste frågor är en licensiering, minskning av illegal handel, ett måldatum för utfasning av rökningen och lagstiftade rökfria miljöer. Andra viktiga frågor är att minska tobaksindustrins påverkan på tobakspolitiken, tobaksavvänjning och reglering av nya tobaks- och nikotinprodukter.

Minst viktiga frågor för Socialdemokraterna är ett exponeringsförbud för tobak, förbud mot ”barnsmaker” i snus och ett förbud mot självbetjäningsautomater.

Tobaksfaktas studie heter Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen/En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018 

Under Almedalsveckan publicerar vi varje dag en sammanfattning av studiens resultat för det parti som har sin talardag i Almedalen.

Kommentarer inaktiverade.