In english
MENY

Tobaksfria barn – vuxnas ansvar

Våra barn har rätt till en tobaksfri uppväxt och framtid. Och barnets rätt är vuxnas ansvar!

Om detta vill Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer sprida kunskap och medvetenhet i samarbetsprojektet Tobaksfria Barn 2018.

Projektet samordnas av en styrgrupp med företrädare för olika medlemsorganisationer. Projektansvarig organisation är Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och projektet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten.

LÄNKAR

Två viktiga seminarier i Almedalen i sommar:

Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga? Barnrättstorget Almedalsveckan

Tobak som inkörsport till tyngre droger. Hur vill vi ha vår framtid? Vem bestämmer över våra barn? 

Uppdaterat material:

Foldrar för nedladdning om tobaksfri graviditet och tobaksfria barn hos Psykologer, socionomer & folkhälsovetare om Tobak

Ett tidigare projekt:

Barnets rätt i tobaksfrågan

De åtta delprojekten i Tobaksfria Barn 2018:

 • Framtagande av informationsunderlag för opinionsbildning på nationell och regional nivå. Ansvarig: Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
 • Informationsmaterial för vuxna om ungdomar. Ansvarig: Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobak
 • Fyra regionala utbildningar/konferenser om ”Tobaksfria ungdomar” för politiker, andra beslutsfattare samt yrkesgrupper som arbetar med unga. Ansvarig: Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobak
 • Utbildningsdagar för politiker samt för skolsköterskor och andra yrkesgrupper i skolan. Ansvarig: Riksförbundet SMART
 • ”Vi har ett val!” Långsiktiga informationskontakter på regional nivå med i ledamöter i nästa riksdag. Ansvarig: Yrkesföreningar mot Tobak
 • Seminarium på Almedalsveckans Barnrättstorg om att barnets rätt till tobaksfritt är vuxnas ansvar. Ansvarig: Yrkesföreningar mot Tobak
 • Medverkan vid Drogfokus, skolforum och andra relevanta mässor och konferenser. Ansvarig: Unga Drogförebyggare
 • Kartläggning av kommunala hemsidors information om rökfria miljöer och särskilt om barns rätt att slippa passiv rökning. Feedback till och diskussion med kommunernas företrädare. Ansvarig: VISIR
 • 2018-06-08

  Nytt projekt: Tobaksfria barn är vuxnas ansvar

  Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer driver under 2018 samarbetsprojektet Tobaksfria Barn. – Vårt tema är att barnets rätt till tobaksfrihet är vuxnas ansvar, berättar projektledare Lotta Jansson. Bakom temat ”Barns rätt är vuxnas ansvar” ligger kunskapen om att det inte räcker med aldrig så goda insatser av föräldrar och skola för att ge barn en tobaksfri uppväxt.…

  Tobaksfria barn – vuxnas ansvar Nyheter