fbpx
In english
MENY

Projekt 2018: Tobaksfria barn – vuxnas ansvar

I enlighet med barnrättskonventionen och tobakskonventionen är barns rätt till en tobaksfri uppväxt beroende av vuxenvärldens insikt och ansvarstagande genom lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning.

”Barns rätt är vuxnas ansvar” är därför det genomgående temat i detta samarbetsprojekt på nationell och regional nivå. Projektansvarig organisation är Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Aktiviteter i projektet Tobaksfria Barn 2018


Almedalen

Yrkesföreningar mot Tobak arrangerade två seminarier i Almedalen i juli 2018:

Tobak som inkörsport till tyngre droger. Hur vill vi ha vår framtid? Vem bestämmer över våra barn?  och Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?  – det senare i samarbete med Unga Drogförebyggare.


Politikerkontakt, kartläggning och opinionsbildning

Yrkesföreningar mot Tobak arbetar genom delprojektet ”Vi har ett val” opinionsbildande på regional nivå. I ett exempel från Örebro skickades en enkät till regionens alla riksdagskandidater inför valet.

VISIR gör en kartläggning av kommunala hemsidors information om rökfria miljöer och särskilt om barns rätt att slippa passiv rökning.


Utbildningar, mässor och konferenser

Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobak arrangerar under hösten fyra regionala konferenser på temat Tobaksfria barn och unga – barns rätt är vuxnas ansvar”. Konferenserna vänder sig till politiker, andra beslutsfattare samt yrkesgrupper som arbetar med unga, och hålls i:
Umeå 6 november
Gävle 8 november
Linköping 12 november
Karlstad 15 november

Kontraktsmetoden anordnar under året utbildningsdagar för politiker, skolsköterskor och andra yrkesgrupper i skolan.

Unga Drogförebyggare medverkar vid mässorna Drogfokus och Skolforum. 


Informationsmaterial

Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobak har tagit fram uppdaterade versioner av faktabladen Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn som vänder sig till gravida och föräldrar, samt det nya faktabladet Förebygg tobaksbruk hos ditt barn som vänder sig till föräldrar.

Tobaksfakta producerar tillsammans med Non Smoking Generation och Hjärt-Lungfonden kortfilmer där unga intervjuas kring tobaksfrågan.

Tobaksfaktas partistudie 2018 har även tagits fram inom ramen för projektet.


 

 • 2018-12-19

  Utbildningsdagar gav kunskap och ny energi

  Lagstiftning att luta sig mot, lokala policybeslut och samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Det var några av ämnena som lyftes under de fyra regionala utbildningsdagarna som hölls inom ramen för projektet ”Tobaksfria barn och unga – barns rätt är vuxnas ansvar.” Deltagarna fick ta del av ny kunskap, nya metoder och gavs möjlighet att dela erfarenheter och tankar för att…

  Projekt 2018: Tobaksfria barn – vuxnas ansvar Nyheter
 • 2018-08-05

  Tobaksfri skoltid vänder på begreppen

  Många barn lär sig röka eller snusa i skolan. Men det finns metoder som fungerar för att hjälpa eleverna att förbli tobaksfria. Det visar projektet Tobaksfri skoltid NU som drivs av A Non Smoking Generation, och har pågått i fyra kommuner med totalt 20 skolor under två år 2015-17. Projektet vänder på begreppen. Istället för ”förbudskommunikation” är det ett skyddsperspektiv…

  Projekt 2018: Tobaksfria barn – vuxnas ansvar Nyheter
 • 2018-06-25

  Almedalen 3 juli: Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?

  Nittio procent av alla som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Under en kort tid i skolåren står fönstret öppet mot ett eventuellt tobaksbruk. Åtta av tio barn vill se ett förbud mot rökning under skoltid, för alla – barn och vuxna – i skolan. Tobaksfrågan är en barnrättsfråga! Det konstaterar Unga Drogförebyggare och Yrkesföreningar mot Tobak…

  Projekt 2018: Tobaksfria barn – vuxnas ansvar Nyheter
 • 2018-06-08

  Nytt projekt: Tobaksfria barn är vuxnas ansvar

  Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer driver under 2018 samarbetsprojektet Tobaksfria Barn. – Vårt tema är att barnets rätt till tobaksfrihet är vuxnas ansvar, berättar projektledare Lotta Jansson. Bakom temat ”Barns rätt är vuxnas ansvar” ligger kunskapen om att det inte räcker med aldrig så goda insatser av föräldrar och skola för att ge barn en tobaksfri uppväxt.…

  Projekt 2018: Tobaksfria barn – vuxnas ansvar Nyheter