In english
MENY
Fakta

Information om tobakskonventionen

2015-01-02

180 länder har nu anslutit sig till WHO:s ramkonvention om tobaksprevention, Framework Convention on Tobacco Control, FCTC. Omkring 90 procent av världens befolkning bor nu i länder som ratificerat tobakskonventionen och därmed förbundit sig att genomföra konventionens olika artiklar för att minska tobaksbruket och skydda invånarna mot tobaksindustrins marknadsföring.

Tobakskonventionen antogs efter nära fyra års förhandlingar av världshälsoförsamlingen i Genève den 23 maj 2003. Tobakskonventionen är den första internationella överenskommelsen på denna nivå på folkhälsoområdet. Den har samma status som t ex FN:s barnkonvention. Bakgrunden till tobakskonventionens tillkomst var att det blivit allt mer uppenbart att de framgångar som nåtts inom den globala folkhälsan med hjälp av olika insatser under 1900-talet hotades av det ökande tobaksbruket. Många länder behöver det stöd som en internationellt bindande konvention utgör för att kunna införa tobakslagar.

Sveriges riksdag ratificerade genom att den 26 maj 2005 anta regeringens proposition 2004/05:118, Tobakskontroll – genomförande av WHOs ramkonvention om tobakskontroll m m. Den 7 juli 2005 överlämnade en företrädare för Sveriges FN-delegation till FNs rättssekretariat den handling som bekräftade att Sverige ratificerat och därmed antagit ramkonventionen.

Via denna länk hittar du konventionen på engelska och WHO:s information om den.

Länk till The Framework Convention Alliance (FCA), som består av över 350 organisationer i över 100 länder och arbetar med att stödja konventionens genomförande.

3 Svar på Information om tobakskonventionen

  1. […] inga ersättningar från läkemedelsindustrin.Vi grundar vårt arbete helt på den internationella Tobakskonventionen, som Sverige och 173 andra länder anslutit sig till. Den är inriktad på att minska skadorna av […]

  2. […] Annars var detta mycket en dag i tobakens tecken. Tankesmedjan Tobaksfakta stod som arrangör för flera intressanta seminarier . ”Barnens rätt till ett tobaksfritt liv” inleddes med att organisationens internationella sekreterare Sara Sanchez Bengtsson pratade om WHO:s tobakskonvention. […]

  3. […] En positiv nyhet i studien är att antalet rökare (som röker dagligen) stadigt går ner. Samtidigt är det fortfarande så att så många som 16 000 ungdomar börjar röka varje år, ett tydligt bevis på att samhället måste fortsätta arbeta aktivt med tobaksfrågan. Cancerfonden anser att den svenska tobakspolitiken ska svara upp mot WHO:s krav i  Tobakskonventionen. […]