fbpx
In english
MENY
Fakta

Tobakskonventionen ur barnrättsperspektiv – informationsblad om 6 viktiga artiklar

2015-10-02

I projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, arbetar vi och våra samarbetspartners med att belysa tobaksfrågan ur barnets synvinkel. Utgångspunkterna är FN-konventionen om barnets rättigheter, barnrättskonventionen, och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen. BRiT bygger broar mellan konventionerna.

En viktig del av detta brobygge har varit att analysera tobakskonventionens artiklar ur barnkonventionens perspektiv. Vi har valt några av tobakskonventionens viktigaste artiklar och granskat deras samband med olika artiklar i barnkonventionen. Analysen presenteras i särskilda rapportblad, ett för varje artikel. Du kan ladda ned dem via länkarna nedan:

Artikel 5.3 – om att skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrins inflytande

Artikel 8 – om skydd mot passiv rökning

Artikel 12 – om utbildning, information och allmän upplysning

Artikel 13 – om marknadsföring av tobak

Artikel 14 – om att främja tobaksavvänjning

Artikel 16 – om tobaksförsäljning till minderåriga och av minderåriga

 

Comments are closed.