fbpx
In english
MENY
Nyheter

Tobaksskatterna ökar ländernas statsinkomster och förbättrar folkhälsan

2019-02-14

En ny rapport från Världsbanken om tobak, skattehöjningar, statsinkomster och illegal tobakshandel visar att skattehöjningar inte ökar den illegala handeln till skillnad mot de ovetenskapliga argument som tobaksbolagen för ut för att förhindra höjda tobaksskatter. Istället visar resultaten från studien att höjd skatt genererar mer intäkter till staten, samtidigt som rökningen minskar i befolkningen. Dessutom förbättras folkhälsan.

 

Det är väl känt att höjd tobaksskatt är en av de mest effektiva insatser man kan göra för att minska konsumtionen av tobaksprodukter. I Världsbankens rapport har flera länder som använt skattehöjningar som en strategi i sin tobakspolitik studerats. Slutsatsen är tydlig: höjningarna har lett till att konsumtionen har minskat, att länderna har fått ökade statsintäkter, men också att den illegala handeln inte har ökat. Detta är en viktig slutsats eftersom tobaksbolagen hävdar att de har data som visar motsatsen, det vill säga att skattehöjningar skulle öka smugglingen.

I ett pressmeddelande från Action on Smoking and Health (ASH) säger Professor Anna Gilmore, University of Bath, att Världsbankens rapport tydlig visar att man aldrig kan lita på tobaksbolagens data. Rapporten visar tydligt de positiva effekterna av skatteskattehöjningar som minskat tobaksbruk och ökade statsinkomster. Viktiga resultat så att inte politiker drar sig för att göra skattehöjningar och så långtgående som möjligt inför Tobakskonventionens artikel om vikten av återkommande rejäla skattehöjningar på alla typer av tobaksvaror samt e-cigaretter.

Den illegala handeln behöver man bekämpa med helt andra medel, t ex internationellt samarbete, högre straff och spårning-och övervakningssystem av tobaksvaror som gör det möjligt att följa en tobaksvara från tillverkning till konsument.

Läs pressmeddelande från ASH 

Läs rapporten från Världsbanken:  Confronting Illicit Trade in Tobacco: A Global review of Country experiences.

Tobakskonventionen

Comments are closed.