In english
MENY
Nyheter

Tre nya faktablad om nyheterna i tobakslagen

2017-01-17

Tobaksfakta publicerar nu tre nya kortfaktablad om nyheterna i vår tobakslagstiftning. Tobakslagen ändrades 20 maj 2016 som en följd av att Sverige och övriga EU genomför det nya tobaksproduktdirektivet.

De tre kortfaktabladen är

Nya regler för tobaken  En sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna i lagstiftningen

Myten om den ”svaga” cigaretten Om varför uppgifter om tjära, kolmonoxid och nikotin har tagits bort från förpackningarna.

Nya regler om smaker i tobak

De nya kortfaktabladen har tagits fram inom Tobaksfaktas informationsprojekt för att bidra till att öka allmänhetens kunskap och medvetenhet om viktiga nyheter i tobakslagen. Projektet genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten.

 

Comments are closed.