In english
MENY
Nyheter

Vår vän och medarbetare har lagt ned sin penna; Carl-Olof Rydén 4 september 1931-18 april 2017

2017-04-20

 


Reportern Carl-Olof Rydén i aktion 8 juni 2011. Folkhälsoinstitutet hade haft ett ifrågasatt möte med Swedish Match och Carl-Olof intervjuar generaldirektör Sarah Wamala för Tobaksfakta.se
Foto: Bosse Johansson

 

En epok är slut. Efter drygt 20 års samarbete har initiativtagaren till och tidigare huvudredaktören för Sveriges mesta tobakssajt www.tobaksfakta.se avlidit. Saknaden är stor – men tacksamheten större för hans inspirerande och unika insats för den svenska folkhälsan. 

När vi inledde detta samarbete i folkhälsans tecken hade Carl-Olof Rydén en lång journalistbana bakom sig, bland annat som journalist på Aftonbladet och som chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten. Han hade många underhållande journalistminnen att berätta, inte minst från åren som Aftonbladets utrikeskorrespondent i Frankrike respektive USA.

På 1990-talet började han arbeta för Cancerfonden. År 1997 startades informations- och nyhetssajten www.tobaksfakta.org, med stöd av Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Läkare mot Tobak. Carl-Olof Rydén var en av initiativtagarna och han byggde som dess redaktör under många år upp webbplatsen till Sveriges viktigaste informationskälla om tobaksfrågor. För denna pionjärinsats belönade Svenska Läkaresällskapet 2005 honom med utmärkelsen Söderbergska Journalistpriset i Medicin.

Prismotiveringen lyfter fram Carl-Olof Rydéns yrkesskicklighet, uthållighet och stora entusiasm – några av de egenskaper som gjorde det till en förmån att få samarbeta med Carl-Olof. Hans nyhetskänsla ledde oss ofta rätt i arbetet med att synliggöra tobaksfrågan i medierna. Samtidigt tog han sig med stort tålamod och faktafokus an långsiktiga uppdrag som fick stor betydelse i det tobaksförebyggande informationsarbetet. År 2007 skrev han boken ”Livräddarna” om det svenska tobaksarbetets historia och framtid. Ett annat exempel är hans mångåriga kartläggning av de kommuner som införde rök- eller tobaksfri arbetstid.

Sedan 2010 drivs den webbplats som Carl-Olof Rydén startade av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Med ålderns rätt lämnade han så småningom vidare redaktörskapet. Som mentor och medarbetare fortsatte han dock att engagerat bidra till webbplatsens nyhetsbevakning och utveckling, liksom i tankesmedjans övriga informationsarbete.

Carl-Olof var en inspirerande läromästare och förebild, alltid beredd att vägleda i mediala frågor på sitt försynta sätt. I vår arbetsgrupp blev han en kär och trofast vän.

Carl-Olofs insatser och vänskap stimulerar oss i det fortsatta arbetet för ett allt tobaksfriare Sverige!

För vännerna i det tobaksförebyggande arbetet,

Göran Boëthius
Margaretha Haglund
Paul Nordgren
Ewy Thörnqvist
Helene Wallskär

Kommentarer inaktiverade.