fbpx
In english
MENY
Fakta

Vilka lagar om e-cigaretter behöver vi för att skydda våra barn?

2016-04-19

De nuvarande lagförslagen om e-cigaretter räcker inte för att skydda våra barn och konsumenternas hälsa. Det anser Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – som därför tagit fram ett nytt underlag om vilka ytterligare regler och insatser som behövs. Vi hoppas att materialet ska användas i den fortsatta diskussionen om hur regleringen av e-cigaretter bör utvecklas.

Elektroniska cigaretter har länge sålts i vårt land utan någon särskild lagreglering. Nu är lagstiftning på väg. Det finns ett lagförslag om en särskild e-cigarettlag som ska börja gälla hösten 2016. Och den statliga tobaksdirektivsutredningen har även föreslagit att rökförbud i rökfria offentliga miljöer även ska gälla e-cigaretter.

Det är mycket positivt att lagreglering av e-cigaretter nu är på väg. Tobaksfakta anser dock att den föreslagna lagstiftningen om e-cigaretter i Sverige på flera sätt är alltför svag. Det gäller bland annat begränsningarna av marknadsföringen av e-cigaretter och uppföljningen av de långsiktiga hälsoeffekterna. En annan brist är att flertalet föreslagna lagar enbart gäller e-cigaretter med nikotin.  Detta riskerar att skapa kryphål för företagen som exempelvis kan göra reklam för nikotinfria e-cigaretter och därmed indirekt även för produkter med nikotin.

E-cigaretter och andra elektroniska produkter för inhalering – vilka regler och åtgärder behövs? är ett nytt underlag från Tobaksfakta som beskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter.

 

Taggar:

Comments are closed.